Leaderprojektet Skåne Nordväst Din Trädgård arbetar

med att SAMLA – UTVECKLA – NYSKAPA

hela Nordvästra Skånes trädgårdsdestination

 

Vi jobbar för att stärka hela vår fantastiska trädgårdsregion. Via oss kan du enkelt planera dina trädgårdsutflykter, trädgårdsresor, trädgårdsbesök  m m.

© Skåne Nordväst Din Trädgård 2013.